Khám phá hệ sinh thái BNB Chain

Nền kinh tế phi tập trung hoạt động tốt nhất.
Sẵn sàng đáp ứng một lượng lớn người dùng.
Phát triển bằng BNB ChainKhám phá Hệ sinh thái

Có gì MỚI trên BNB Chain

Learn More

Tham gia Hệ sinh thái BNB Chain

Bắt đầu bằng 3 bước để tìm hiểu sâu hơn thế giới của BNB Chain.

Download a wallet
A wallet helps you connect to BNB Chain and manage your funds.
Download Wallet
Get BNB
BNB is the currency of BNB Chain - you can use it in dApps.
Get BNB
Use a dApp
Discover the hottest projects on BNB Chain.
Find Your First dApp

Xây dựng trên BNB Chain

BNB Smart Chain (BSC) hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và các công cụ linh hoạt, đi kèm với tài liệu rõ ràng cũng như phù hợp với các quy tắc và tiêu chuẩn. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu và triển khai ứng dụng của mình trên một blockchain được thiết kế với mục đích sử dụng thực tế.
Bắt đầu xây dựngĐọc tài liệu

Tương thích với EVM nhất

Lớp 1 tương thích với EVM hoạt động tốt nhất. Trang bị công cụ tương thích hoàn toàn dành cho EVM với dung lượng tăng lên đến 35 lần.

Tập người dùng quy mô

Xử lý lượng người dùng hoạt động hàng ngày lớn nhất và các giao dịch EVM luôn ở mức cao điểm nhất với mức phí tiết kiệm.

API tài sản đa dạng nhất

Hỗ trợ đầy đủ tất cả các token phổ biến thông qua Binance Bridge đắc lực nhất. Cơ hội lớn nhất cho khả năng kết hợp.

Hệ sinh thái mạnh mẽ nhất

Được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái mạnh mẽ gồm các nhà máy RPC hàng đầu, ví, trình khám phá blockchain, chỉ số dữ liệu và các khoản tài trợ đáng kể.

Chương trình MVB

Chương trình tăng tốc MVB V là một chương trình tăng tốc giữa BNB Chain và Binance Labs, tập trung vào BNB, để giúp các dự án phát triển và tăng trưởng tự thân hơn thông qua tập huấn, đầu tư và hỗ trợ mạng lưới.
Tìm hiểu thêm

Mở rộng quy mô với BNB Sidechain

BNB Sidechain là một cơ sở hạ tầng được giới thiệu để giúp các nhà phát triển và cộng đồng ứng dụng xây dựng và vận hành blockchain chuyên dụng của họ như một hệ thống giá trị tập trung dành cho số lượng lớn người dùng, trong khi vẫn duy trì kết nối chặt chẽ với BNB Chain.

Sự tận tâm

Một blockchain dành riêng cho logic ứng dụng có quản trị cộng đồng và nền kinh tế độc lập.

Tính bền vững

BNB Sidechain là một blockchain có hiệu suất hoạt động cao với TPS cao và phí gas cực thấp.

Tiện ích tích hợp

Các dự án sở hữu BNB Sidechain cũng là một phần của hệ sinh thái BNB Chain theo nghĩa rộng.

Hỗ trợ

BNB Sidechain được đảm bảo bởi một cộng đồng lớn nhất dành cho người dùng và nhà phát triển.

Discover dApps on DappBay

Easily navigate relevant dApps, swiftly explore and discover profitable early-stage projects, and effortlessly identify risky dApps on DappBay.
Explore DappBay Now

Tham gia và trở thành một phần của Cộng đồng

BNB Chain là một mạng lưới toàn cầu, phi tập trung có các nhà phát triển, validator, người dùng, người giữ token trong dài hạn và người đam mê.
Discord
Twitter
YouTube
Telegram
GitHub