Spiky Ball in 3D Space


Khởi độngBNB Chain

Khám phá các công cụ và dịch vụ thiết yếu từ hệ sinh thái BNB Chain, được thiết kế để giúp các nhà phát triển và dự án bắt đầu hành trình xây dựng của họ.

Đăng ký ngayKhám phá thêm dịch vụ
Services

Kiểm toán viên an ninh

Kiểm định viên bảo mật

Nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng

Dịch vụ đám mây

Biểu đồ xã hội

Đổi Fiat lấy tiền mã hóa

Quan hệ khách hàng/Công cụ tiếp thị

Oracle

Tuyển dụng & Nhân sự

DAO Builder

Dịch vụ đặt tên

Hệ thống quản lý thanh toán

Bệ phóng Trò chơi

Cửa hàng dApp

Bệ phóng Token

Lưu ký

Phát triển phần mềm

Tư vấn

NFT Launchpad & Thị trường

Bảo vệ dự án của bạn bằng các dịch vụ kiểm toán bảo mật toàn diện để giải quyết các lỗ hổng và mối đe dọa.

nhà cung cấp dịch vụ

Offerings


CertiK

CertiK

  • Chiết khấu 30% đối với các dịch vụ kiểm định.

  • Lập kế hoạch ưu tiên: Thời gian kiểm định trong vòng 5 ngày làm việc.

  • Skynet: Miễn phí trong 1 tháng

  • Bug Bounty: Niêm yết miễn phí với xác minh KYC.


Sayfer

Sayfer

  • 40% của giá kiểm định được stake trong một chương trình Săn bug


Verichains

Verichains

  • Chiết khấu 20% cho dịch vụ kiểm toán và thử nghiệm thâm nhập.


Bắt đầu xây dựng với 4 bước đơn giản

Bước 1

Đăng ký

Để bắt đầu quy trình này, các đội phải hoàn thành và nộp đơn đăng ký. Trong giai đoạn này, các đội có thể chọn dịch vụ của nhà cung cấp mà họ muốn nhận. Đảm bảo rằng bạn sử dụng @BNBChainKickstart trên Telegram để có thể giao tiếp liền mạch.

Đăng ký ngay

Bước 2

Đánh giá

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá và thẩm định toàn bộ dự án.


Bước 3

Nhận

Những ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được thông tin về cách nhận các ưu đãi Kickstart BNB Chain của họ.


Bước 4

Hành động

Bạn kiến tạo!

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ cho Kickstart

Giới thiệu các dịch vụ của bạn trên Kickstart BNB Chain và thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của Web3.

Tham gia ngay

Build on BNB Chain
Search in 3D Space

Không phải là chương trình bạn đang tìm kiếm?

Các chương trình khác